panorama_srodek_1.jpg

Zapraszamy do składania ofert

 

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł realizowanego projektu: „Dywersyfikacja działalności P.H. GULIWER polegająca na wprowadzeniu nowej usługi wykorzystującej produkty na bazie ziemniaka i innowacyjną technologię

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata: 2007-2013.

Czytaj więcej: Zapraszamy do składania ofert